Par asociāciju

Rīgas pasažieru kuģu apvienība (RPKA) ir biedrība, kurā apvienojušies visu Rīgas pasažieru kuģu īpašniekus un uzņēmumus.

RPKA pārstāv uzņēmēju intereses valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī sniedz pakalpojumus un padomus, lai Rīgā attīstītu upju kuģu koncepciju , tai skaitā kuģu piestātņu vizuālos un tehniskos uzlabojumus Rīgas pilsētas teritorijā.

Biedrība ir vienīgā nevalstiskajā organizācija Rīgā, kura pārstāv pasažieru kuģu intereses.