Kā kļūt par biedru?

Par Rīgas Pasažieru kuģu apvienības biedriem var būt jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība.

Lai kļūtu par RPKA biedru nepieciešams:

  • Aizpildīt biedra iesniegumu/anketu, Iesniegums jānosūta uz janis.uvarovs@rpka.lv.
  • Apmaksāt biedra naudu un vienreizējās iestāšanās maksu. Rēķins tiks nosūtīts uz anketā norādīto e-pasta adresi. 

Tālākā iestāšanās kārtība:

  • Pēc rēķina apmaksas uz pieteikuma anketā norādīto pasta adresi tiks nosūtīta biedra statusu apliecinoša vēstule un biedra apliecība, un uz norādīto e-pasta biedra statusa apstiprinājums.
  • Biedra priekšrocības varēsiet izmantot uzreiz pēc rēķina apmaksas.