1
RPKA komanda

Labākā komanda, labākiem biedriem

Image is not available
2
Kā kļūt par RPKA biedru?
Image is not available
3
Rīgas pasažieru kuģu apvienība
Image is not available
4
RPKA biedru pārstāvēšana Rīgas ostā
Image is not available
5
RPKA biedru pārstāvēšana Latvijas Jūŗas administrācijā
Image is not available
6
Rūpēs par pasažieru kuģiem
Image is not available
7
Kanālu kuģu interešu aiztāvēšana
Image is not available

Kāpēc kļūt par biedrības biedru?

RPKA IR PIRMĀ UN VIENĪGĀ ORGANIZĀCIJA LATVIJĀ!

kura pārstāv pasažieru kuģu nozares intereses gan Latvijā, gan starptautiskā līmenī.

RPKA SEKO VIENMĒR LĪDZI

dokumentu un normatīvo aktu izstrādei, kuri ir attiecināmi pasažieru kuģiem Latvijā un vēršas attiecīgajās ministrijās/iestādēs, ja nepieciešami labojumi vai papildinājumi.

IESPĒJA PIEDALĪTIES KOPSAPULCĒS,

kurās tiek apspriesti un izlemti pasažieru kuģu nozarei aktuālie jautājumi.

ARĪ

lielākā daļa padomes sēdes ir atvērtas visiem Asociācijas biedriem.

MŪSU BIEDRI VIENMĒR

pirmie saņem ziņas par svarīgākām aktualitātēm pasažieru kuģu jomā!

IESPĒJU

iesaistīties RPKA īstenotajos projektos.

Mūsu partneri